Ставаме БАНТИ

Проектът bgTraders прераства в Българска Асоциация на Независимите Трейдъри и Инвеститори – БАНТИ.

Само за година от своя дебют проектът bgTraders постигна значимо присъствие в инвестиционната общност в нашата страна. Веднага, още в началото, той беше припознат като дом на българските трейдъри и постепенно към нас се присъединиха повече от 1000 човека. Провеждаме срещи, мероприятия и неотклонно реализираме своята основна идея – да създадем

ОБЕДИНЕНИЕ НА ЛИЧНОСТИ,

ОБЕДИНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ,

ОБЕДИНЕНИЕ НА РЕСУРСИ

Така, благодарение на своята инициативност, ние се превърнахме в единствената национална формация, която работи за развитието на трейдинга в България и за израстване на българските трейдъри и инвеститори. А това съвсем естествено доведе до превръщането ни в Българска Асоциация на Независимите Трейдъри и Инвеститори.

Всъщност тази идея проблесна по времето на 7-мото издание на Investor Finance Forum, проведено на 30.11. т.г., където нашата организация беше поканена за партньор на мероприятието. Пристигнаха наши координатори от много български градове и ей така, от дума на дума, дойде предложението да прераснем в истинско национално сдружение, каквото всъщност ние вече сме!

В широк кръг обсъдихме идеята и единодушно се обеднихме около името: Българска Асоциация на Независимите Трейдъри и Инвеститори. Решихме, че това име напълно отговаря на същината на нашата организация и ясно заявява в общественото пространство нещо, което нашите клубове, секции и направления активно провеждат вече от доста време:

Вземаме собственото си израстване в свои ръце!

В новата Българска Асоциация на Независимите Трейдъри и Инвеститори се преливат и основните принципи, които следвахме и досега. Това е свободна общност, напълно лишена от всякакви условности и финансови ангажименти за участие в нея. Не събираме членски внос, не събираме лични данни и не работим за никоя компания. Приветстваме и подкрепяме всички мероприятия, в които няма продуктово позициониране, където не се рекламират продукти или услуги и не се предлага откриването на реални сметки при един или друг брокер.

Твърдо вярваме, че най-добре е да се учим от реални участници на финансовите пазари и затова подкрепяме всяка една форма на обмяна на опит от трейдъри за трейдъри. Между нас има участници на най-различен етап от своето развитие, с различен по продължителност стаж, с различни по размера си сметки, както и множество различни стилове на търговия. Тези различия обаче изобщо не се чувстват, когато се съберем и общуваме помежду си, защото ВИНАГИ  има какво да научиш от колега, който реално взима решения и залага реални пари на финансовите пазари.

В БАНТИ – Българската Асоциация на Независимите Трейдъри и Инвеститори можете:

✅ Да се включите безплатно;

✅ Да намерите колеги и да общувате помежду си;

✅ Да дадете принос или да споделите опит;

✅ Както и да се свържете с нас за помощ или съдействие.

Елате при нас, където българските трейдъри & инвеститори сме заедно!

Сподели с колеги и приятели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close