Какво е трейдъра?

Какво трябва да разбираме под понятието трейдър? Спекулант, инвеститор, комарджия или една изключително трудна професия, която обаче малцина са готови да признаят?

Как търсят доходност трейдърите и инвеститорите?

Попадаме на интересна статия в личния сайт на нашия колега Александър Дяков. В нея той прави паралел между трейдинга и инвестирането – с определения и реални примери разкрива приликите и разликите между тези две понятия. Много е важно, когато се заемем с някаква дейност, добре да си даваме сметка каква именно е нейната специфика и с какво тя се отличава… Read more →

Има ли разлика между трейдър и инвеститор?

Това е един от нашите разговори с Тим, намерил място в първата книга* от четирилогията „Уроци на трейдъра милионер“. – Как определяш себе си – попитах аз, – като трейдър или като инвеститор? – Аз не правя разлика между тези две понятия. Разсъждавал съм за различието между трейдър и инвеститор на финансовите пазари. Задавал съм този въпрос на различни обучения,… Read more →

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close