Дискусии:

Като независима гражданска инициатива в обществена полза, Българските трейдъри ще организира дискусии по важни въпроси за трейдърската общност в нашата страна.  Ще търсим и ще дадем гласност на разностранни мнения, ще представим проблемите от различни гледни точки – в изпълнение на основните ни цели:

Развитие на трейдинга в нашата страна и израстване на българските трейдъри

Сподели с колеги и приятели: