Зала за българските трейдъри

Уважаеми приятели,

С радост искам да ви съобщя, че вече имаме зала, в която да се събираме. Осигуряването на това „трейдърско място“ е допълнение към проекта Българските трейдъри и има много важно предназначение – да ни даде възможност за срещи на живо и за обмяна на опит в реално време.

Ще организираме семинари, ще провеждаме срещи на клубовете, ще каним за лекции български трейдъри, ще насрочваме дати, когато ще събираме за търгуване. Ще се свързваме и ще се учим едни от други.

Нарекъл съм залата за трейдърски събития „Форекс партнерс“, защото там ще си партнираме. А за мен партньорството е много важно. Общувам с много колеги от България и чужбина и съм откроил едно много важно нещо, което е изключително полезно за всеки начинаещ – това е духът на колегиалност и взаимно уважение.

Няма стратегия или метод, които механично могат да се приложат. Но има начини на мислене и на възприемане на пазара, които ти позволяват да осмислиш случващото се зад графиката и да вземеш добри търговски решения. А това може да стане само като общуваш с хора, които вече го правят.

И ако за думата „партнерс“ няма никакви други тълкувания, то „форекс“ следва да се възприема доста по-свободно. Във всички свои проекти и книги си позволявам по-всеобхватно да употребявам това понятие и твърде често го използвам като наименование и на останалите видове борсо­вата търговия, а не само на валутната, което е точ­ното му значение. Така е и в този случай – ще се говорим не само за форекс и не само за спот пазара.

Тук е мястото и за едно важно уточнение: инициативата е напълно независима. Събитията нямат за цел да привличат клиенти за никой брокер и няма да бъдат гарнирани с реклама на платени продукти или услуги. Или накратко казано, целта не са парите на трейдърите! Или иначе казано, мероприятията във „Форекс партнерс“ са безплатни за българските трейдъри.

 

Сподели с колеги и приятели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *