Танцът между страйка и текущата цена

при търговията с ванила опции.

Както стана ясно в предишната статия за ванила опциите, основен параметър е страйк цената. Тази цена ние сами сме я избрали и това е тази цена на базовия инструмент, на която сме заявили желание да сключим сделка. Напълно очаквано, отстоянието между страйка и текущата цена е изключително важен показател за ванила опциите и затова е въведена специална терминология:

  • Казва се, че опцията е „на пари“, когато страйкът и текущата цена съвпадат. Това е еднакво валидно и при call, и при put опциите.
  • Казва се, че опцията е „извън пари“, когато текущата цена не е достигнала страйка. При call опция това е, когато текущата цена е по-малка от страйка, а при put опция – обратното, когато текущата цена е по-голяма от страйка.
  • Казва се, че опцията е „в пари“, когато текущата цена е надминала страйка. При call опция това е, когато текущата цена стане по-голяма от страйка, а при put опция – когато текущата цена стане по-малка от страйка. Или с други думи, „в пари“ е точно обратното на „извън пари“.

Сега, след като сме възприели вече тази терминология, можем по-детайлно да разгледаме как се влияе опцията от разположението на страйка спрямо „парите“. На първо място, това влияние се усеща върху цената на опцията при нейното отваряне.

В горните три прозореца (можете да кликнете за по-голям размер) всички показатели на call опцията са едни и същи с изключение на страйк цената. Приблизително еднакви са и средните стойности на спот цената (подчертани с червена линия)

  • В първия прозорец опцията е „на пари“. Както се вижда, премиите в този случай за: за продажба 120 пипа и за покупка 130 пипа
  • В следващия прозорец опцията е на 1 фигура „извън пари“ и веднага прави впечатление, че в този случай премиите са значително по-малки: за продажба 73 пипа и за покупка 84 пипа.
  • В третия прозорец опцията е на 1 фигура „в пари“, а това веднага променя премиите във възходяща посока: за продажба 181 пипа и за покупка 191 пипа.

И ако съотношението между страйка и текущата котировка има само ценово изражение при отварянето на опцията, то при нейното падежиране – това е решаващо за резултата от нея. Тук от съществено значение е дали сме продавачи или купувачи на тази опция. Така например:

  • ако купената от нас опция падежира „извън пари“, нашата премия опива на вятъра и ние не получаваме нищо;
  • ако купената от нас опция падежира „в пари“, нашата опция има някаква стойност и, в зависимост от избрания от нас начин на упражняване, ние или получаваме някаква сума по сметката си или – отворена позиция на страйк нивото. Важно уточнение в случая е дали получената сума или временната печалба от отворената позиция са по-големи от платената от нас премия за закупуването на опцията. Това е един съществен показател за опцията и в горните прозорци можете да го видите в полето „Критична точка“.

Точно обратно стоят нещата при продажба на опция. Както стана ясно, в този случай ние получаваме в сметката си премията, която купувачът е платил за опцията и съвсем естествено сме отсрещна страна и на неговия резултат. Ето какво се случва при падежирането:

  • ако продадената от нас опция падежира „извън пари“ цялата получена премия е изцяло наша печалба и ние нямаме никакъв ангажимент към купувача;
  • ако продадената от нас опция падежира „в пари“ ние също задържаме получената премия, но в този случай имаме ангажимент към купувача на опцията в зависимост от избрания от нас начин на упражняване. В единия случай сме длъжни да му платим печалбата между страйка и текущата цена, а в другия – заставаме като отсрещна страна на отворена позиция в съответния инструмент. Важно е да уточним, че, в момента на отварянето, тази позиция е печеливша за купувачи и губеща за нас, като продавачи на опцията.

За разлика от падежирането „извън пари“, когато загубата на купувача (печалбата на продавача) са лимитирани до размера на премията, при падежирането „в пари“ от съществено значение е доколко текущата цена се е отдалечила от страйка. Теоретично, цената може да отиде безкрайно далеч и поради тази причина се счита, че печалбата на купувача на опцията може да стане безкрайно голяма, а загубата на продавача – също да стигне до безкрайност.

В тази връзка важно е да уточним, че при търговията с опции не можем да използваме добре познатите ни споп и лимит поръчки, а за ограничаване на загубите или прибиране на печалби преди датата на падеж  трябва да се погрижим ръчно сами. На практика обаче „безкрайно“ големи движения, подобно например на швейцарския франк при отвързването му от еврото, се случват изключително рядко и затова безкрайните печалби или загуби при търговията с опции са предимно от сферата на теорията.

Създадени като възможност за хеджиране, понастоящем голяма част от опциите се търгуват с чисто спекулативна цел. А това означава, че както купувачите, така и продавачите могат по всяко време да затворят своята позиция и да фиксират текущия резултат. Освен това опциите могат да бъдат сключване за твърде продължителен период от време и, при благоприятно развитие, съвсем не е необходимо да се чака датата на експирация за прибиране на печалба. Ето по този начин, търгуването с опции е една напълно реална алтернатива на спота или фючърсния  пазар.

Още за търговията с ванила опции!

 

Сподели с колеги и приятели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close