Популярно за ванила опциите

В тази статия искам да дам най-обща представа какво представляват и как могат да се търгуват класическите или т.нар. ванила опции. Веднага обаче трябва да ви кажа, че материята е доста сложна и прочетеното в тази статия съвсем няма да е достатъчно да започнете веднага да търгувате с ванила опции. Считам обаче, че за трейдърите ще е полезно да се запознаят с тази „галактика“ от финансови инструменти, защото има определени ситуации на пазара, когато дадена прогноза е по-подходящо да се отиграе именно с опция. Освен това, много е важно трейдърите да разграничат класическите от бинарните опции, защото разликата помежду им е от земята до небето.

В сравнение със спота или фючърсния пазар, където сделка с търгувания инструмент можем да извършим само върху текущата цена, при ванила опциите цената на изпълнение е само един от параметрите, които сами можем да избираме.Това е така, защото при търговията с опции ние НЕ извършваме самата сделка в текущия момент, а само заявяваме своето намерение да станем страна по сделка в някакъв последващ период от време. Има, разбира се, и отсрещна страна, с която ще направим въпросната сделка. В този смисъл търговията с опции много прилича на застрахователния бизнес, където едната страна поема задължение, което да изпълни при определено развитие на нещата за договорения срок.

Също както при застраховането, и при опциите има купувач и продавач и също както при полиците – първият плаща премия на втория. Да речем, че сме направили прогноза за повишаване на еврото през следващата една година. В момента нямаме готовност или пък желание да отворим дълга позиция, но с придобиването на опция ние си купуваме възможност за такава сделка примерно за период от 6 месеца напред. За тази цел плащаме премия на продавача на такава опция, с което придобиваме правото, но не и задължението да извършим сделка в посочения срок.

Важно е да се отбележи, че при търговията с опции можем да избираме не само периода, за който си запазваме правото на сделка, но и цената, на която да извършим тази сделка. Ако в момента например еврото е 1,15 спрямо долара, опция можем придобием както за тази цена, така и за други цени над и под нея. Тази, избрана от нас котировка, се нарича страйк цена. Веднага уточнявам, че размерът на премията, която трябва да платим, много зависи от стайк цената.

Има и още специфични термини, с които се борави при търговията с опции. Така например, когато опцията касае поскъпване на даден финансов инструмент, тя се нарича call опция, а когато се отнася за поевтиняване – put опция. Важен параметър е датата, на която опцията падежира или, заимствано от английски наричаме това дата на експирация.

Всички променливи параметри са заложени в прозореца за търговия. Там ние определяме дали ще търгуваме call или put опция, избираме страйк цената и фиксираме датата на падеж. Веднага след това софтуерът автоматично изчислява какви са цените на опцията при тези параметри и също, както всеки друг финансови инструмент, имаме бутон за покупка и за продажба. Съобразно обемът на сделката, който също сами избираме, се формира и премията за съответната опция.

В тази статия няма да се спирам върху детайли, но ще изтъкна само една съществена особеност – при покупката ние плащаме премия също както при сключването на автокаско, а при продажбата – премията постъпва в нашата сметка и в този случай ние можем да се отъждествим със застрахователната компания.

Важно е да отбележим, че цените на опциите се определят от математическа формула с множество променливи и има дебели книги, в които човек може да изучи кои са и как влияе всеки един от параметрите. За взимането на търговски решения обаче е необходимо да се знаят преди всичко основните зависимости. Освен това човек непременно трябва да има предвид, че през целия „живот“ на опцията нейната цена продължава да се влия от всичките тези фактори. В резултат на това, дори и при една и съща котировка на базовия инструмент, цената на опцията НЕ остава същата.

Твърде малко трейдъри ползват ванила опциите в арсенала си и причината за това, че те са доста по-трудни за осмисляне и усвояване. Все пак познавам редица колеги в България, които търгуват опции, а има и такива, които са преминали дори и професионално обучение. Аз самият също имам известен опит и понякога реализирам свои търговски идеи чрез ванила опции. Затова смятам, че е добре да застъпим това направление в Българските трейдъри. Ще публикувам популярна информация, създавам и група от трейдъри, които искат да навлязат в тази сфера.

Следете темата за търговия с ванила опции!

Сподели с колеги и приятели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close