Има ли разлика между трейдър и инвеститор?

Това е един от нашите разговори с Тим, намерил място в първата книга* от четирилогията „Уроци на трейдъра милионер“.

– Как определяш себе си – попитах аз, – като трейдър или като инвеститор?

– Аз не правя разлика между тези две понятия.

Разсъждавал съм за различието между трейдър и инвеститор на финансовите пазари. Задавал съм този въпрос на различни обучения, но досега не съм получавал задоволителен отговор. Затова решавам да задълбая по тази тема:

– Разликата не произтича ли от дълготрайността на капиталовложението?

– Лично аз не приемам този показател като основа за диференциране. Да допуснем за момент, че трейдърите са краткосрочно на пазара, а инвеститорите остават по-продължително. Възниква въпросът: колко време се счита за малко? Има трейдове, които продължават минути, има други, които са отворени през целия ден, а понякога остават и за следващия. Понякога е подходящо позициите да се държат няколко дни, няколко седмици и дори месеци наред. И всички тези варианти могат да бъдат в арсенала на един и същи човек. Не става ясно – трейдър или инвеститор е той.

 

Тим поспира за малко, за да накваси устата си глътка бира, и продължава:

– От друга страна, инвеститорите не е задължително да държат парите си затворени с години. Известни са случаи, когато инвестиции в имоти или други активи са носили значителни печалби буквално за броени дни. Независимо от своите дългосрочни намерения инвеститорите бързо излизат от инвестицията си, която се е развила мълниеносно благодарение на пазарната конюнктура.

– Разбирам, че времевият фактор не може да ни послужи за разграничаване. Затова да опитаме с друг. Счита се, че инвеститорите търсят икономически възможности, за да вложат и да спечелят пари. Не е ли в това, което ги отличава?

– Същото нещо вършат и успешните трейдъри. Както икономиката, така и пазарът се променят непрекъснато и понякога ни предоставят големи възможности да спечелим. Друг е въпросът, дали ние сме подготвени да видим тези възможности.

– Има един показател – не се отказвам аз, – който може да ни помогне да направим разликата. Това е придобиването на активи.

– По правило трейдърите не получават физически активите, с които търгуват. Дори нещо повече – те могат да продават, преди да са купили. От тази гледна точка инвеститорите са „длъжни” първо да купят, а след това да складират или да приберат своя актив. Но и тук нещата се смесват. Никой не спира трейдърите да купуват акции или друг актив, а инвеститорските хедж фондове ползват типично трейдърски инструменти. Какъв според тебе е Джордж Сорос?

– Смята се, че той е инвеститор – отговарям аз не съвсем уверено.

– На него му е абсолютно безразлично какво се смята. Когато съзре възможност, той не се двоуми и играе на късо, какъвто беше случаят с неговия залог срещу британския паунд.

Спирам да търся повече аргументи за разграничаване на двете категории, защото очевидно, че няма никакво значение каква е разликата. И трейдърите, и инвеститорите използват парите си, за да ги увеличават.


* Прочети безплатно първата книга „Настройки на ума“ от поредицата „Уроци на трейдъра милионер“

Сподели с колеги и приятели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close