Моята канадска форекс история

Това е разказа на Христо Бянков за първите години от неговата емиграция в Канада и за това как стига до търговията на финансовите пазари. Своята лична история Христо ни изпрати още в първите дни след старта на Българските трейдъри.

За начало на моята бизнес история ще преразкажа една българска народна приказка (само за тези, които са я забравили или изобщо не я знаят) : 

Един дървар имал двама синове. Всеки път, когато отивал в гората, той водел по един от тях за помощник. Веднъж дърварят приготвил колата и казал на синовете си:

– Хайде, момчета, идете сами в гората за дърва, а пък аз ще остана вкъщи да си отпочина, защото много се изморих.

Момчетата се зарадвали, че им се паднал случай да отменят баща си, и подкарали колата. На излизане от къщи по-големият се обърнал назад и попитал баща си:

– Абе тате, ако ни се повреди колата, кой ще ни я поправи?

– Не берете грижа – отвърнал бащата, – ако строшите колата, повикайте неволята, тя ще я поправи.

Отишли момчетата в гората. Разпрегнали, пуснали воловете да пасат и грабнали секирите. Захванали да секат. На бърза ръка насекли много дърва и претоварили колата. Впрегнали пак добичетата и потеглили назад.

Не щеш ли, насред пътя, претоварената кола се засилила, блъснала хомота и строшила теглича. Двете момчета прехапали устни: ами сега как ще откарат колата с дървата? Тогава по-големият се досетил за поръчката на баща си и захванал да вика колкото му глас държи:

– Невольо! Невольо! Ела да ни поправиш колата!

Никой не се обадил.

– Невольооо! – екнал още по-силно гласът на малкия. – Ела, че загазихме!

Но гората била глуха и неволята я нямало никаква.

Смрачило се. На небето се появила бледна месечина.

– Бате – рекъл по-малкият брат, – то се видя, че тая проклета неволя няма да дойде. Кой я знае къде се е запиляла – навярно поправя друга кола или пък лежи под някое дърво. Я хайде ние сами да си поправим колата.

– Как? – попитал по-големият. – То не е лесна работа.

– Ще отсечем нов теглич от сухо дряново дърво, ще го издяламе и готово!

Речено-сторено. Разтичали се двете пъргави момчета, намерили сух дрян, отсекли го, издялали го хубаво, направили нов теглич и го сложили на мястото на счупения.

Откарали колата у дома си.

Додето разтоваряли дървата, те разказали на баща си какво се е случило.

– Остави се, тате, насред пътя строшихме теглича. Захванахме да викаме неволята. Викахме, викахме, гърлата си продрахме, но тя не се обади, сякаш беше потънала в земята. Тогава се запретнахме сами и си направихме нов теглич, по-як от стария.

Бащата се усмихнал и рекъл :

– Ех, момчета, вие сте търсили неволята из пущинаците, а тя била при вас. Самата неволя ви е помогнала да си поправите колата. Поразмислете малко и ще разберете, че съм прав.

Историята на моя канадски частен бизнес е много подобна на тази приказка и може да се нарече

Неволята ме научи на… форекс

На 45 годишна възраст аз, заедно със семейството ми, в началото на 2004-та пристигнахме в Канада. Пътят до северната страна не беше лесен и въпреки продължилата 4 години процедура за получаване на статут на постоянни резиденти, ние стъпихме на канадска земя с вярата, че трудностите вече са зад гърба ни…

Първите 2 години преминаха през патоса и въодушевлението на опознаването на новото за нас общество и нашето постепенно устройване в новите реалии. Ние носехме със себе си опита на зрели хора, както и професионалните си умения, натрупани в живота ни преди емиграцията. Вярвахме, че всичко това ще ни помогне и ще бъде оценено в гостоприемната страна, където бяхме пристигнали. За това ни убеждаваше преди пристигането ни и смисъла на самата емиграционна процедура, изградена на базата на професионалните умения на кандидатите за емигрантска виза…

Аз – бакалавър по физика с близо 20 години стаж в областта на контрола по качеството, както и моята съпруга – човек с две образования – висше по психология и още едно като медицинска сестра, също така с повече от 20 години стаж в едни от най-добрите болници в родната ни страна…

Ние вярвахме в Канада и се надявахме рано или късно това, което сме, да бъде оценено и ние да намерим своето ново професионално „място под слънцето“. Подобно на съвета на таткото от приказката, ние постоянно търсихме „неволята“ в лицето на канадските институции, преминавайки през курсове за усъвършенстване на езици, програми за приравняване на нашата квалификация и образование с канадските аналогични такива. Паралелно с това и

двамата започнахме сървайвър работа,

защото  с нас в Канада беше и нашата дъщеричка и грижите за нея изискваха не само да учим и да търсим нова реализация…

Минаха много години. Трудни и мъчителни години на „викане на неволята“… Нито аз успях да си намеря работа като физик или поне нещо близко до това, нито съпругата ми успя да започне работа в някоя болница като медицинска сестра. Причините са много и комплексни и няма смисъл да ги изброявам. Но ние не сме мързеливи и слаби хора и не само с „викане“ се задоволявахме… Аз работих какво ли не – бях дженитор, разносвач на публисак, след това пазач на голям склад, работник във фабрика, чистач на старчески дом, както и портиер на жилищна кооперация. Жена ми – и тя горката мина през подобни метаморфози и единствената утеха за нея е, че все пак това, което тя прави е свързано с грижите към хората – тя е гледач на възрастни хора в един от най-добрите старчески домове в Монреал.

През 2011-та аз окончателно осъзнах, че „неволята“ я няма – също както двамата сина от приказката. Трябваше

сам да намеря решение

за „поправяне на каруцата“ – за професионална реализация, която по някакъв начин да обедини в себе си това, което съм като образование и умения с това, което реално можех да правя в Канада. Това нещо трябваше да ме освободи от зависимостта на езиковата бариера и неоценяването на квалификацията на специалистите, получена извън Канада, които бяха основната пречка в търсенето на адекватна работа.

И така – на 52 години възраст аз осъзнах, че „неволята“ няма да дойде започнах да уча…борсова търговия. Сферата на финансите, парите и „битката на гигантите“ от Уол Стрийт, която до тогава за мен беше част от ежедневните новини по телевизията, но не и предмет на професионален интерес…

Първоначално плахо и несигурно, но с огромна упоритост четях учебници, гледах десетки часове видео-уроци и навярно стотици часове се пробвах на демо-терминали за онлайн търговия. Това не беше никак лесно на моята възраст…Но не мина много време и опитите ми за търговия бяха вече и с реални пари. Не закъсняха и първите ми успехи, които ме окриляха, както и първите ми провали, които, обаче, не успяха да сломят вярата ми, че пътят на намиране на изход с ремонта на „счупената каруца“ е правилен…

Сега е 2017 година и моята убеденост, че съм бил на правилен път е още по-голяма и аргументирана, защото през последните две години аз изцяло се занимавам само с борсова търговия – по-специално търговия на финансовите пазари – форекс.

Удоволствието, което ми доставя трейдинга

е несравнимо с никоя друга работа, която съм имал досега, защото разполагам с прекрасната възможност да работя от къщи – нещо което е мечта за мнозина специалисти! Нямам шеф и работно време, няма ограничения за възможностите за успех, както и за…провал, разбира се, защото пазарът е джунгла, където по-силния, по-опитния и по-находчив обикновено „убива“ другия. Това, което би ме направило по-опитен аз продължавам да го правя всеки ден, продължавайки да уча тънкостите на борсовата търговия, а това, което би ме направило по-силен е необходимостта от повече финансов успех, който да е в подкрепа на увереността ми, че целта, която имам – да бъда полезен за семейството си, оправдава всички тези усилия!

Навремето, още в началото на своето обучение, аз открих някъде из нета формулировката на Урок номер 1 за форекс търговията:

„За да се работи успешно на пазара Форекс, е необходимо да се знаят и ясно да се изпълняват само няколко прости правила. Но, за да се научат тези правила и правилно да се прилагат, трябват години…”

Пътят е дълъг, но си заслужава да се извърви! Успех на всички вас в това пътуване! Явно именно успехът е крайната дестинация…

П.П. с тази мотивация аз написах своята канадска бизнес история с надеждата, че тя ще е интересна и за вас! Не се получи да е само с няколко думи, но такава ми е историята…

Сподели с колеги и приятели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close