Гръцките букви при ванила опциите

Кратка статия за опциите и най-популярните гръцки букви като техни характеристики.

Гръцките букви са статистически характеристики на опциите, които се получават от модела на Блек-Скоулс. Те показват зависимостта на цената на опцията от цената на базовия актив, волатилността, времето и лихвите, както и връзките на самите гръцки букви с тези фактори. С помощта на тези показатели може да се пресметне теоретичната стойност на опцията, при промяна на основните фактори, които я определят, както и да се хеджира позицията със спот или с друга опционна сделка. Накратко казано, познаването на гръцките букви ни дава възможност да търгуваме не само цената на базовия актив, а и волатилността и времето. По принцип може да се каже, че волатилността предимно е в рейндж, а времето винаги е в низходящ тренд, който се ускорява през последните 30 дни до падежа. Освен това с правилно управление (хеджиране) можем да направим една губеща позиция печеливша или в най-лошия случай да намалим значително загубата. Доброто познаване на гръцките букви и тяхното приложение може да ни даде ценна информация и за пазара на базовия актив.

Най-популярните гръцки букви са следните:

Делта (Δ) – измерва зависимостта на цената на опцията от изменението на цената на базовия актив. Делтата е винаги положителна за дълги позиции в кол опции и къси позиции в пут опции, като в тези случаи нейната стойност е число между 0 и 1. Делтата е отрицателна за дълги позиции в пут опции и къси позиции в кол опции и тогава нейната стойност е между -1 и 0. Делтата на базовия актив е винаги 1. Ако структурираме т. нар. Делта неутрална позиция (например чрез покупка на стренгъл, в който кол и пут опцията имат еднакви делти) ние можем да търгуваме времето и волатилността, като чрез гама скалпиране поддържаме делтата неутрална.

Вега (ν) – измерва промяната на премията на опцията в зависимост от нейната пазарна волатилност (по-правилно е да се каже придадена от пазара волатилност). Опции с ниска вега са добри за покупка, а тези с висока вега са добри за продажба. Дългите позиции в кол и пут опции имат положителна вега, а късите – отрицателна. Волатилността има цикличен характер, който е свързан с естественото функциониране на финансовите пазари. Периоди с висока волатилност са последвани от периоди с ниска и обратно. Освен това волатилността има свойството да се връща към средната си стойност. Вегата има предвидимо поведение около важни събития, което може да се използва за съставяне на стратегии с приемлив риск.

Тета (Θ) – измерва изменението на премията на опцията в зависимост от времето. Дългите позиции в кол и пут опции имат отрицателна тета, а късите – положителна. Графиката на тетата е винаги в низходящ тренд, който се ускорява в последните 30 дни.

Гама (Γ) – измерва степента на изменение на делтата в зависимост от цената на базовия актив и показва доколко тя е стабилна. Делтата на опции с голяма гама ще се променя значително дори при малки промени в котировките на базовия актив. Дългите позиции в кол и пут опции имат положителна гама, а късите – отрицателна. Чрез т.нар. Гама скалпиране (хеджиране) можем да неутрализираме неблагоприятни ценови движение и да спечелим, дори ако пазарът се движи срещу нашата позиция.

Има още цяла азбука от гръцки букви, но тяхното значение не е толкова голямо.

Сподели с колеги и приятели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close