Сайтът bgtraders.eu не събира лични данни

Уважаеми колеги,

Както знаете от днес влиза в сила GDPR. В тази връзка на сайта bgtraders.eu сме поместили нашата Политика за личните данни.

Съгласно легалната дефиниция, посочена в чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

С други думи, „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Държим да ви информираме, че в смисъла на тези дефиниции и понятия, сайтът bgtraders.eu не изисква, не събира, не съхранява и не обработва лични данни от своите посетители. Това в пълна сила важи и за списъка с нашите абонати, както и за формата за включване в общността на Българските трейдъри, поради следните основания:

  1. Попълването на тази форма не е задължително условие, за да бъдете част от Българските трейдъри. Можете да използвате други начини за контакт, както и да харесате, за да следите нашата фейсбук страница.
  2. Полето „Name“ не е задължително и вие можете да се включете и БЕЗ да го попълвате.
  3. Ако все пак решите да дадете свой „Name“, не ни давайте имена, с които можем да ви идентифицираме, защото това, което ще запишете в полето, е необходимо само за обръщение към вас.
  4. Макар посочването на валиден e-mail  да е задължително за потвърждението на  регистрацията и за комуникацията ни с вас, този адрес също НЕ трябва да ви идентифицира, като например име.фамилия@дружество.com

За да общуваме и да се свързваме помежду си НЕ ни е необходимо да разполагаме с вашите лични данни, а само с валиден e-mail и с вашето желание да сте част от общността.

Разбира се, във всеки един момент вие можете да излезете от нашия списък чрез линка за анулиране на вашия абонамент.

Сподели с колеги и приятели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close