38 стъпки да станем успешни трейдъри

Този текст беше споделен във фейсбук групата “Lucky break”, но считаме, че той е полезен и необходим за всички трейдъри

Редуването на загуби и печалби е неизменна част от пътя на всеки инвеститор

 1. Събираме информация – купуваме книги, ходим на семинари и правим проучвания.
 2. Започваме да търгуваме с нашите “нови” знания.
 3. Продължително “даряваме” средства на пазара, като след това осъзнаваме, че имаме нужда от още знания и информация.
 4. Събираме още информация.
 5. Сменяме активите, които търгуваме.
 6. Връщаме се на пазара и търгуваме с нашите “допълнени” знания.
 7. Отново следват загуби и започваме да губим част от увереността си.
 8. Започваме да слушаме новини и мнения на други инвеститори.
 9. Връщаме се на пазара и продължаваме да „даряваме“.
 10. Отново сменяме обекта на търгуване.
 11. Търсим още информация.
 12. Връщаме се на пазара и бележим малък прогрес.
 13. Ставаме твърде уверени и пазарът ни отрезвява.
 14. Започваме да разбираме, че за да търгуваме успешно, ще трябва да отделим много повече време и усилия за получаване на знания, отколкото сме очаквали.

Повечето хора ще се откажат в този момент, като осъзнаят необходимостта от много работа.

 1. Ставаме сериозни и се концентрираме върху изучаването на истинска методология.
 2. Търгуваме нашата методология с някакъв успех, но разбираме, че все още нещо липсва.
 3. Осъзнаваме, че имаме нужда от правила, за да прилагаме нашата методология.
 4. Учим се от самото търгуване и изграждаме своите правила за търгуване.
 5. Започваме да търгуваме отново, този път с правила и с някакъв успех, но като цяло все още изпитваме съмнение, когато дойде време за действие.
 6. Увеличаваме или скъсяваме списъка с правилата си, променяме ги, като виждаме нуждата от повече прецизност в тях.
 7. Чувстваме, че сме близо до пресичането на линията на успешното търгуване.
 8. Възприемаме нашите резултати отговорно, като разбираме, че успехът ни е в нас, а не в методологията.
 9. Продължаваме да търгуваме и имаме повече успехи, следвайки методологията и правилата си.
 10. Когато търгуваме, все още имаме склонността да нарушаваме правилата си и резултатите ни са непостоянни.
 11. Знаем, че сме близо.
 12. Връщаме се назад и изучаваме правилата си.
 13. Изграждаме с увереност правилата, връщаме се на пазара и търгуваме.
 14. Нашите резултати се подобряват, но все още сме несигурни в изпълнението на правилата.
 15. Виждаме колко важно е да следваме правилата, като виждаме резултатите, когато не ги следваме.
 16. Започваме да виждаме, че причината за липсата на успех е в нас(липса на дисциплина за спазване на правилата, поради някакъв страх) и започваме да се фокусираме върху начина си на мислене и поведение.
 17. Продължаваме да търгуваме и пазарът ни учи все повече за самите нас.
 18. Овладяваме перфектно своята методология и правила за търгуване.
 19. Започваме да правим пари.
 20. Ставаме твърде уверени и пазарът отново ни отрезвява.
 21. Продължаваме да учим уроците си.
 22. Спираме да мислим, като позволяваме на нашите правила да търгуват за нас (търгуването става скучно, но успешно) и сметката ни продължава да расте, като увеличаваме и търгувания от нас обем.
 23. Правим повече пари, отколкото някога сме мечтали.
 24. Продължаваме живота си и постигаме нещата, за които сме мечтали.

 

Сподели с колеги и приятели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close