Забраняват бинарните опции

а договорите за разлика ще се търгуват с намален ливъридж

Днес (27.03.2018г.) излезе съобщение, че Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е договорил предприемането на мерки във връзка с предоставянето на договори за разлики (ДЗР) и бинарни опции на инвеститорите на дребно в Европейския съюз. Това включва забрана на пускането на пазара, разпространението или продажбата на бинарни опции на инвеститори на дребно и някои ограничения по отношение на договорите за разлика, първото от които е намаляването на марджина. Праговете за използване на ливъридж при откриването на позиция ще варира в зависимост от нестабилността на базовия актив, но ще бъде значително по-малко от досегашните нива. Така например за основните валутни двойки то ще бъде 30:1, а за криптовалути 2:1. Намаляването се отнася и за стоки, индекси и други активи.

В Българските трейдъри отдавна водим дискусия за опасностите които крие търговията с бинарните опции и затова считаме, че договорените мерки са действие в посока защита на инвеститорите. Реализацията да рестрикциите ще протече по следния начин:  мерките ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще започнат да се прилагат един месец (по отношение на бинарните опции) и два месеца (по отношение на ДЗР) след публикуването им.

„Договорените мерки, които ESMA оповестява днес – заявява Председателят Стивън Майор, – ще гарантират по-голяма защита на инвеститорите в ЕС чрез осигуряване на общо минимално ниво на защита за инвеститорите на дребно. Новите мерки относно ДЗР за пръв път ще допринесат за това инвеститорите да не губят повече средства, отколкото са вложили, ще ограничат използването на ливъридж и стимули и ще въведат предупреждение за риска за инвеститорите. Що се отнася до бинарните опции, обявената забрана е необходима поради спецификите на тези продукти.“

Прочетете целия текст на Съобщението за пресата на български език, включващо пълният набор от мерки!

Сподели с колеги и приятели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close