Какво е трейдъра?

Какво трябва да разбираме под понятието трейдър? Спекулант, инвеститор, комарджия или една изключително трудна професия, която обаче малцина са готови да признаят?

Как търсят доходност трейдърите и инвеститорите?

Попадаме на интересна статия в личния сайт на нашия колега Александър Дяков. В нея той прави паралел между трейдинга и инвестирането – с определения и реални примери разкрива приликите и разликите между тези две понятия. Много е важно, когато се заемем с някаква дейност, добре да си даваме сметка каква именно е нейната специфика и с какво тя се отличава… Read more →

Има ли разлика между трейдър и инвеститор?

Това е един от нашите разговори с Тим, намерил място в първата книга* от четирилогията „Уроци на трейдъра милионер“. – Как определяш себе си – попитах аз, – като трейдър или като инвеститор? – Аз не правя разлика между тези две понятия. Разсъждавал съм за различието между трейдър и инвеститор на финансовите пазари. Задавал съм този въпрос на различни обучения,… Read more →